Category Archives: destination marketing

Søk etter et hus eller en bolig til salg i Kalundborg – Danmark?

Mitt gamle barndomshjem skal selges og jeg ønsker derfor å hjelpe til slik at mine foreldre kan bruke en megler som også behersker Internettmarkedsføring. Derfor er jeg nå gått på søkejagt.

Men I DK er det helt bananas med SEO spam og keyword-harvesters og alt mulig ikke relevant for akkurat mitt søk på ordene:
«kalundborg bolig hus»

Prøv selv og kikk f. eks på denne her http://www.skodecentret.info/uy/hus-paa-landet-Kalundborg.html

Er dette relevant for de som søker? Derfor har jeg tagget brukervennlighet under dette innlegget…

Hvor er de danske SEO spam Cops?
Er det slikt her i Norge?

Huset som er til salg kan finnes her http://www.edc.dk/Bolig/Case/?Pid=44120225&res=6b66b854-45a3-45fc-afe9-0906671f7ae5

Teksten som beskriver huset er følgende:

Hvis man kører ud af Kystvejen i Kalundborg, fortsætter denne i Klintedalsvej der går hen over jorden til en landbrugsejendom, der ligger midt i et attraktivt boligområde på Røsnæs. Øverst oppe på kanten af marken ligger denne ejendom med en utrolig smuk udsigt mod øst og syd ud over fjorden og det omgivende landskab. På den anden side af den lille private vej Nobisvej ligger en lille skov, der giver mulighed for dejlige gåture i området. Stor lukket have. Ejendommen er opført i træ og ligger på en sydøstskrånende grund, således at man foran huset går direkte ind i husets underetage og derfra videre op i boligen. Samme underetage gennemgik for 5 år siden en gennemgribende modernisering med samtidig etablering af omfangsdræn. Fjernvarme og Genvex-anlæg.

Følg denne lenken hvis du vil kjøpe huset eller på visning:

Hus i kalundborg – bolig til salg

Reklamer

Stad Skipstull? Om nye og gamle historier

Stad skipstunnel - 12. september 2007 ble det offentliggjort to ulike forslag til trasé for Stad Skipstunnel. Disse skisseres her. Det ene forslaget er gjennom Mannseidet (den korte/gamle løsningen) det andre er mellom Skårbø og Fløde(den lange/nye løsningen)
Gi Kudos til denne saken!
Dette er et innlegg om kommunikasjonen som for tiden utspiller seg omkring prosjektet Stad Skipstunnel. Dette prosjekt har jeg vært tilknyttet som kommunikasjonrådgiver for prosjektforslaget til Stad Skipstunnel – Ny Trasé. Innlegget jeg bringer herunder er sendt i modifisert form til Sunnmørsposten og til nrk.no. Jeg har fulgt prosjektet siden 2004 og synes egentlig at dette er en god historie.:
Hvis du føler at du mangler litt grunnleggende informajon om Stad Skipstunnel så har jeg har jeg min egen dokumentsamling om Stad Skipstunnel – her.

Stad Skipstull? Om nye og gamle historier
Nettstedet stadskipstunnel.no og nrk.no har fredag 14. september lagt en ”nyhet” på sidene sine med overskriften” -Tull å flytte skipstunnelen” . Dette er gjenbruk av en gammel og brukt artikkel fra 21.02.2007 som bringes her. Innlegget som siterer Bjørn Russenes er både besvart og kommentert av prosjektgruppen for Nye Trasé.
Russenes har tidligere mottatt en skriftlig redegjørelse og tilbakemelding på hans kritikk. Det samme har Kystverket og prosjektets relevante aktører – denne tilbakemeldinga offentliggjøres ikke på stadskipstunnel.no eller nrk.no.
Jeg spør: Hvorfor ikke?

Retorikk eller språklig likegyldighet?
Ordlyden ”aksjonsgruppa” er en tydelig misforståelse av ordet ”prosjektgruppe”. Ingen har tidligere benyttet utrykket aksjonsgruppa istedenfor det rette: prosjektgruppa. Dette kan enten tolkes som et bevisst valgt retorisk knep eller manglende språklig kompetanse. Uansett så kan det ikke unngå å få en til å tenke på hvordan en slik person formidler komplekse problemstillinger. Hvis Russenes mener at disse ord ble lagt ham i munnen av en ivrig journalist – så lad gå. Men så må vi være ærlige: slikt forkludrer debatten og fører den av sporet.

Ny Trasé: Kreative nye løsninger på komplekse utfordringer
Etter Bjørn Russenes sine uttalelser til NRK og via http://www.stadskipstunnel.no tilbake i vinteren 2007 har Hans Andreas Hansen videreutviklet mulige løsninger på eventuelle utfordringer. Han har ikke brukt energi på politisk tull og polemik som det var lagt opp til i den nevnte «nyheten».
Dette handler om et fantasifullt og et kreativ løsningsforslag til et ingeniørprosjekt. En faglig utfordring. Ny trase for Stad Skipstunnel bygger på et kreativt tankesett som kan utvikles i takt med utfordringene som stilles.

Tidligere kritikk besvart
I 2001 ble en rapport om Stad Skipstunnel offentliggjort – heri ble det rettet kritikk mot elementer i Ny trasé skissen det så langt er lykkes å komme med løsningsforslag til. Vi takker for den faglige tilliten og det politiske motet som utvises av Kystverket sine representanter ved å gå imot sine tidligere anbefalinger.

Annen kritikk av Ny Trasé
Kritikken som av fagpersoner går ut på at en skipstunnel som er en gruve – ikke vil være det turistene ønsker å se – ja, denne kritikken er til å forstå, det samsvarer ikke med det romantiske bilde av et uberørt Stadland og turisme. Men her forutsettes det fortsatt at man bruker de samme argumenter og henvender seg til samme målgruppe som en tunnel igjennom Mannseidet vil tiltrekke. Når man ikke har turisme eller attraksjonsutvikling som fag, bør man ikke uttale seg om – eller rettere bli referert for å være ekspert på dette område.

Oppmerksomhet og turisme – tenk produktutvikling
Hvis man snur det opp ned så vil utnyttelsen av bergarter, gruvene, de store fjellhaller som kan bygges i en evt. Ny Trasé for å gi plass til skipstunnel gi enorm oppmerksomhet som et enkelt hull igjennom et fjell ikke vil kunne generere. Med de store fjellhaller vil man ha kjempemessige muligheter for å utvikle en opplevelsesturisme som ikke er mulig med Mannseidalternativet. Turismeproduktet vil her kunne bygges på langt flere satser og utvilsomt gi flere perspektiver enn Mannseidet alternativet.

Nye fortellinger – dropp gjenbruk av gamle historier
Storebæltsbroen i DanmarkSe på erfaringene fra tunnelen under den engelske kanalen og se på det danske turisteventyret Storebælt broen. Her vil man kunne lære at turisme ikke bare handler om natur og gamle tradisjoner – men også om ingeniørkunst og moderne historiefortelling. Det er klart forståelig at det ligger en god historie i å fortelle om en 130 år gammel ide til en gangtunnel for frakt af kjerrer som ble til en skipstunnel – det forstår jeg, Men jeg synes også man burde åpne sinnet og tenke på de nye fortellinger og så ellers komme videre istedenfor å gjenbruke både gamle artikler og idéer.

Gjennomfør det beste forslaget – i dialog
Som rådgiver for Stad Skipstunnel Ny Trasé har jeg hele tiden gått inn for at det beste forslaget skulle gjennomføres uansett plassering. Dette har jeg også formidlet til de som jobber politisk med å fremme og synliggjøre Mannseidet forslaget.
Gjennom fortsatt dialog med faglige eksperter og myndigheter har prosjektgruppen bak Stad Skipstunnel – Ny Trasé utviklet skisser, modeller og tall, slik at de til enhver tid stod mål med fakta og en omskiftelig verden og de utfordringene som vi er blitt konfrontert med – på saklig vis. Dette har endelig gitt utslag i en offisiell presentasjon av prosjektet overfor myndigheter og medier. Dette er stas.

Skjerpet konkurranse øker gjennomslagskraft
Er det ikke bedre at diskusjonen tar sats i hvilken tunnel som kan gi mest nytte? Alle perspektiver tatt i betraktning? Mannseidet tilhengerne burde sette større pris på vårt arbeide som har gitt skjerpete konkurransevilkår og som kanskje har resultert i at man sier når og ikke hvis skipstunnelen kommer.
Eller ønsker man fortsatt å gjenbruke gamle historier?
Dette er misbruk av Internett, NRK som kommunikasjonskanal og fylkesgeologen sin faglige stilling.
Fokuser på løsninger – og ikke spill tiden på tull – det kommer det ingen tunnel igjennom Stadlandet av.

Skrevet 17 september 2007
Av kommunikasjonrådgiver Nickolass B. Jensen
Skogvegen 39 A
6150 Ørsta
Epost: jensen@mediakoordinator.no
Tlf 40043101

I have a Web2.0 travel platform: Would you like to try it out?

This post is obsolete – the platform is no longer a part of my service.

Greetings from Nickolass Jensen, Mediakoordinator, Ørsta, Norway.

Mediakoordinators Web2.0 Mediaplatform: fjordviking.com – released!

This post is obsolete – the platform is no longer a part of my service.

Greetings from Nickolass Jensen, Mediakoordinator, Ørsta, Norway.

Turist/reiselivsbransjen i USA oppfordres til å bruke online sosiale nettverkstjenester

PÅ den seneste TravelCom/Res-Expo (messe for reiselivsbransjens nett-bedrifter), avholdt i Las Vegas ifølge var det mange presentasjoner som handlet om at turistindustrien burde ta imot og benytte sosiale nettverk-redskaper og bruker generert innhold.

Ifølge Henry Harteveldt fra Forrester Research, er 83 % av reisende/turister online, sammenliknet med 71 % av den vanlige befolkningen. Hans research viser at 90% av alle reisende vil være online i 2011.

At reisende deler opplevelsene sine er ikke nytt, men det faktum at Internettet nå har verktøyene til og gir muligheten for enkelt å formidle det gode, det vonde og det horrible i opplevelsene med ord, bilde og video, gir en hel ny dimensjon.

I presentasjonen sin sa Harteveldt at Turismeaktører/reiselivsmarkedsførere ikke kan tillate seg å ignorere makten som ligger i brukergenerert innhold. Han poengterte at 41% av fornøyelses reisende brukte minimum en form for online sosialt verktøy i sine reiseforberedelser som for eksempel TripAdvisor.com.

Les hele historien på bizreport.com

Norsk Reiseliv, Innovasjon Norge og Web2.0 – på en gang?

Hva finnes det egentlig av Norske reiselivsbedrifter som benytter seg av Web2.0 verktøyer?
Og hva finnes det av Norske Internettbedrifter eller -media som skriver om dette?

Jeg gjorde et søk på Google og fannt ikke en eneste Norskspråket hjemmeside med ordene web2.0 og reiseliv og markedsføring i et.
Dette er overraskende.

Besøker man innovasjon Norge sine hjemmesider for å finne ut av om det foreligger noen planer om kursing eller kompetanseheving på dette området. Nei, det gjør det ikke.

Et kikk på Visitnorway.com viser at her på det norske flagskipet for salg av Norge på Internett har man ikke tatt i bruk mulighetene for dialog. Og dog…dvs. ved klikk nr. to, når man går inn på den engelskspråklige versjonen får man en pop-up, mitt på skjermen som ber om deltagelse i en survey: NEI TAKK!
Det virker for meg som om man her sier «money first»…

Ved litt nermere ettersyn viser det seg at under lenken «free games» øverst på skjermen finner man et såkallet advergame (Annonse/reklame utformet som spill) hvor man kan kaste seg ut fra Holmenkollen eller slå seg løs i Trysil på ski. (Hvorfor behøver man å skrive «free»? Er det fordi det lurer en dårlig samvittighet over at alt annet i ferienorge koster? – Her skriver dansken, tidligere norgesturist i meg )

Under spillene, som er flashbaserte kan man benytte seg av et par social bookmarking verktøyer som reddit og digg. Man kan også sende en lenke til en venn eller til sin egen blogg. Jeg anbefaler for øvrig bokmerke verktøyet del.icios ettersom det er denne kanalen som brukes av mange økonomisk sterke reisende.
Men det kommer selvfølgelig an på Målgruppeorienteringen. Digg brukes av ungdommer og hyper it-brukere…
Og – indrømmet, jeg er ikke kommet så langt med bokmerkene selv, så det må feies for egen dør.

Men… dette var godt å se. Så må vi bare minne webmaster om at vi nå skriver 17. april og at de som klikker seg inn på visitnorway.com i disse dage gjør det for å finne insirasjon til sommerferien sin…
La oss håper at Agens Games, som står bak flashspillene får muligheten får også å levere inspirasjon til andre sesonger enn vinteren.