Category Archives: Attraction

Stad Skipstull? Om nye og gamle historier

Stad skipstunnel - 12. september 2007 ble det offentliggjort to ulike forslag til trasé for Stad Skipstunnel. Disse skisseres her. Det ene forslaget er gjennom Mannseidet (den korte/gamle løsningen) det andre er mellom Skårbø og Fløde(den lange/nye løsningen)
Gi Kudos til denne saken!
Dette er et innlegg om kommunikasjonen som for tiden utspiller seg omkring prosjektet Stad Skipstunnel. Dette prosjekt har jeg vært tilknyttet som kommunikasjonrådgiver for prosjektforslaget til Stad Skipstunnel – Ny Trasé. Innlegget jeg bringer herunder er sendt i modifisert form til Sunnmørsposten og til nrk.no. Jeg har fulgt prosjektet siden 2004 og synes egentlig at dette er en god historie.:
Hvis du føler at du mangler litt grunnleggende informajon om Stad Skipstunnel så har jeg har jeg min egen dokumentsamling om Stad Skipstunnel – her.

Stad Skipstull? Om nye og gamle historier
Nettstedet stadskipstunnel.no og nrk.no har fredag 14. september lagt en ”nyhet” på sidene sine med overskriften” -Tull å flytte skipstunnelen” . Dette er gjenbruk av en gammel og brukt artikkel fra 21.02.2007 som bringes her. Innlegget som siterer Bjørn Russenes er både besvart og kommentert av prosjektgruppen for Nye Trasé.
Russenes har tidligere mottatt en skriftlig redegjørelse og tilbakemelding på hans kritikk. Det samme har Kystverket og prosjektets relevante aktører – denne tilbakemeldinga offentliggjøres ikke på stadskipstunnel.no eller nrk.no.
Jeg spør: Hvorfor ikke?

Retorikk eller språklig likegyldighet?
Ordlyden ”aksjonsgruppa” er en tydelig misforståelse av ordet ”prosjektgruppe”. Ingen har tidligere benyttet utrykket aksjonsgruppa istedenfor det rette: prosjektgruppa. Dette kan enten tolkes som et bevisst valgt retorisk knep eller manglende språklig kompetanse. Uansett så kan det ikke unngå å få en til å tenke på hvordan en slik person formidler komplekse problemstillinger. Hvis Russenes mener at disse ord ble lagt ham i munnen av en ivrig journalist – så lad gå. Men så må vi være ærlige: slikt forkludrer debatten og fører den av sporet.

Ny Trasé: Kreative nye løsninger på komplekse utfordringer
Etter Bjørn Russenes sine uttalelser til NRK og via http://www.stadskipstunnel.no tilbake i vinteren 2007 har Hans Andreas Hansen videreutviklet mulige løsninger på eventuelle utfordringer. Han har ikke brukt energi på politisk tull og polemik som det var lagt opp til i den nevnte «nyheten».
Dette handler om et fantasifullt og et kreativ løsningsforslag til et ingeniørprosjekt. En faglig utfordring. Ny trase for Stad Skipstunnel bygger på et kreativt tankesett som kan utvikles i takt med utfordringene som stilles.

Tidligere kritikk besvart
I 2001 ble en rapport om Stad Skipstunnel offentliggjort – heri ble det rettet kritikk mot elementer i Ny trasé skissen det så langt er lykkes å komme med løsningsforslag til. Vi takker for den faglige tilliten og det politiske motet som utvises av Kystverket sine representanter ved å gå imot sine tidligere anbefalinger.

Annen kritikk av Ny Trasé
Kritikken som av fagpersoner går ut på at en skipstunnel som er en gruve – ikke vil være det turistene ønsker å se – ja, denne kritikken er til å forstå, det samsvarer ikke med det romantiske bilde av et uberørt Stadland og turisme. Men her forutsettes det fortsatt at man bruker de samme argumenter og henvender seg til samme målgruppe som en tunnel igjennom Mannseidet vil tiltrekke. Når man ikke har turisme eller attraksjonsutvikling som fag, bør man ikke uttale seg om – eller rettere bli referert for å være ekspert på dette område.

Oppmerksomhet og turisme – tenk produktutvikling
Hvis man snur det opp ned så vil utnyttelsen av bergarter, gruvene, de store fjellhaller som kan bygges i en evt. Ny Trasé for å gi plass til skipstunnel gi enorm oppmerksomhet som et enkelt hull igjennom et fjell ikke vil kunne generere. Med de store fjellhaller vil man ha kjempemessige muligheter for å utvikle en opplevelsesturisme som ikke er mulig med Mannseidalternativet. Turismeproduktet vil her kunne bygges på langt flere satser og utvilsomt gi flere perspektiver enn Mannseidet alternativet.

Nye fortellinger – dropp gjenbruk av gamle historier
Storebæltsbroen i DanmarkSe på erfaringene fra tunnelen under den engelske kanalen og se på det danske turisteventyret Storebælt broen. Her vil man kunne lære at turisme ikke bare handler om natur og gamle tradisjoner – men også om ingeniørkunst og moderne historiefortelling. Det er klart forståelig at det ligger en god historie i å fortelle om en 130 år gammel ide til en gangtunnel for frakt af kjerrer som ble til en skipstunnel – det forstår jeg, Men jeg synes også man burde åpne sinnet og tenke på de nye fortellinger og så ellers komme videre istedenfor å gjenbruke både gamle artikler og idéer.

Gjennomfør det beste forslaget – i dialog
Som rådgiver for Stad Skipstunnel Ny Trasé har jeg hele tiden gått inn for at det beste forslaget skulle gjennomføres uansett plassering. Dette har jeg også formidlet til de som jobber politisk med å fremme og synliggjøre Mannseidet forslaget.
Gjennom fortsatt dialog med faglige eksperter og myndigheter har prosjektgruppen bak Stad Skipstunnel – Ny Trasé utviklet skisser, modeller og tall, slik at de til enhver tid stod mål med fakta og en omskiftelig verden og de utfordringene som vi er blitt konfrontert med – på saklig vis. Dette har endelig gitt utslag i en offisiell presentasjon av prosjektet overfor myndigheter og medier. Dette er stas.

Skjerpet konkurranse øker gjennomslagskraft
Er det ikke bedre at diskusjonen tar sats i hvilken tunnel som kan gi mest nytte? Alle perspektiver tatt i betraktning? Mannseidet tilhengerne burde sette større pris på vårt arbeide som har gitt skjerpete konkurransevilkår og som kanskje har resultert i at man sier når og ikke hvis skipstunnelen kommer.
Eller ønsker man fortsatt å gjenbruke gamle historier?
Dette er misbruk av Internett, NRK som kommunikasjonskanal og fylkesgeologen sin faglige stilling.
Fokuser på løsninger – og ikke spill tiden på tull – det kommer det ingen tunnel igjennom Stadlandet av.

Skrevet 17 september 2007
Av kommunikasjonrådgiver Nickolass B. Jensen
Skogvegen 39 A
6150 Ørsta
Epost: jensen@mediakoordinator.no
Tlf 40043101

Reklamer

Norsk Reiseliv, Innovasjon Norge og Web2.0 – på en gang?

Hva finnes det egentlig av Norske reiselivsbedrifter som benytter seg av Web2.0 verktøyer?
Og hva finnes det av Norske Internettbedrifter eller -media som skriver om dette?

Jeg gjorde et søk på Google og fannt ikke en eneste Norskspråket hjemmeside med ordene web2.0 og reiseliv og markedsføring i et.
Dette er overraskende.

Besøker man innovasjon Norge sine hjemmesider for å finne ut av om det foreligger noen planer om kursing eller kompetanseheving på dette området. Nei, det gjør det ikke.

Et kikk på Visitnorway.com viser at her på det norske flagskipet for salg av Norge på Internett har man ikke tatt i bruk mulighetene for dialog. Og dog…dvs. ved klikk nr. to, når man går inn på den engelskspråklige versjonen får man en pop-up, mitt på skjermen som ber om deltagelse i en survey: NEI TAKK!
Det virker for meg som om man her sier «money first»…

Ved litt nermere ettersyn viser det seg at under lenken «free games» øverst på skjermen finner man et såkallet advergame (Annonse/reklame utformet som spill) hvor man kan kaste seg ut fra Holmenkollen eller slå seg løs i Trysil på ski. (Hvorfor behøver man å skrive «free»? Er det fordi det lurer en dårlig samvittighet over at alt annet i ferienorge koster? – Her skriver dansken, tidligere norgesturist i meg )

Under spillene, som er flashbaserte kan man benytte seg av et par social bookmarking verktøyer som reddit og digg. Man kan også sende en lenke til en venn eller til sin egen blogg. Jeg anbefaler for øvrig bokmerke verktøyet del.icios ettersom det er denne kanalen som brukes av mange økonomisk sterke reisende.
Men det kommer selvfølgelig an på Målgruppeorienteringen. Digg brukes av ungdommer og hyper it-brukere…
Og – indrømmet, jeg er ikke kommet så langt med bokmerkene selv, så det må feies for egen dør.

Men… dette var godt å se. Så må vi bare minne webmaster om at vi nå skriver 17. april og at de som klikker seg inn på visitnorway.com i disse dage gjør det for å finne insirasjon til sommerferien sin…
La oss håper at Agens Games, som står bak flashspillene får muligheten får også å levere inspirasjon til andre sesonger enn vinteren.

Fra trakt-analyse til attraksjon-analyse

Jeg har sittet og jobbet litt med at konkretisere og spesifisere den rådgivningen og det arbeidet jeg utfører – og har funnet frem til en formulering/inndeling, men vil gjerne ha kommentarer fra deg som leser dette. Jeg vil sette stor pris på å få en tilbakemelding hvis du og bedriften din ønsker å kopiere dele av tekstene mine på nettsidene dine eller bruker elementene i metodikken. En kildehevisning at mye vært – takk.
Sist i denne artiklen har jeg samlet pekere til bedrifter og nettsider som benytter varianter av trakt-analysen som beskrives her. Du kan og få personlig rådgiving og ytterligere informasjon ved å gå til mediakoordinator.no – jeg utfører ulike varianter av traktanalyse for små og mellomstore bedrifter.

  Mitt spørsmål til deg?
  Hvor kan denne modellen gjøres mer effektiv og stadig bevare en form for enkelthet over oversiktlighet?
  Husk at jeg er dansk – derav språklige huller.

Attraksjons-analysens budskap:

  Fokuser innsatsen der potensielle kunder faktisk faller fra eller der hvor nye kunder tiltrekkes best.

Traktanalyse er en metodikk som benyttes for å stille og besvare kritiske spørsmål om effektiviteten i salgs- og markedsføringsprosessene.
Med traktanalysen får du hjelp til å fokusere innsatsen der markedsføringskronene fosser ut av bedriften din. Traktanalysen er et uunnværlig og effektivt verktøy når det dreier seg om å optimere al form for internettmarkedsføring.

Traktanalysen ved internettmarkedsføring er i Mediakoordinators modell, attraksjons-analysen, inndelt i enda flere trin enn den opprinnelige modellen:

Her måles på disse områder:

Kjennskap

  (Antallet på de som potensielt har hatt mulighet for kjenne til nettsidens/bedriftens eksistens – Dette er en samlebetegnelse for bedriftens tilgjengelighet)
  Antall eksisterende kunder
  Oppnådd medieomtale
  Internett (unike brukere, sidevisninger)
  TV (seere)
  Radio (lyttere)
  Avis (lesere)
  Magasin (lesere)
  Andre, Sponsing annet

Tilgjengelighet/synlighet på Internettet.
Her måles antall unike brukere, sidevisninger på hvert område:

  Alliansenettverk og strategiske samabeidspartnere.
  Søkemotorannonsering (google, yahoo, kvasir, andre)
  Bannerannonsering (unike brukere, sidevisninger)
  Lenkesamarbeide/inngående lenker
  Registersynlighet
  Nyhetsbrev (mottakere)
  RSS, syndikering, annet

Søkemotorvennlighet/teknisk optimalisering

  Hvordan er nettløsningen satt opp ift. søkemotorvennlighet.
  Er den lett å lese for de viktigste søkemotorer, hvor halter det og kan den forbedres?

Bruk av søkeord

  Hvilke nøkkelord er relevante for din bedrift – kan du nevne de ti mest viktige?
  Velg dernest de viktigste 50 og prioriter viktighet?
  Avspeiler nettløsningen din disse prioriteringen?
  Er nøkkelordene plassert rett i nettstedets kode, og har det mulighet for permante forbedring?
  Vet du hvor mange søk er det på disse ordene i de største søkemotorer?
  Hvor ofte kommer din bedrift opp på sider med søkeresultater for dine nøkkelord?
  Annet

Er det avstemning mellom brukernes forventninger når de klikker på søkeresultater eller bannerannonser – ode de de rent faktisk opplever når de besøker siden. Er det utviklet landingssider for ulike emner/segmenter.
Vurdert kjøp

  Antall besøk på nettsted(?) ettersom dette er internettmarkedsføring holder jeg meg her

Kunnskap

  Antall som har hentet informasjon om bedrift/produkter på nettstedet
  Lest hovedside
  Lest produktbeskrivelse
  Lest om produktene egenskaper
  Lest om bedriften
  Lest om andres opplevelser med produktene

Dialog

  Antall som har vært aktive på nettsidene
  Påmeldt nyhetsbrev
  Deltaker på test
  Deltaker i undersøkelser
  Stiller spørsmål eller kommentarer/ Søker ytterligere informasjon

Prøvekunder

  Antall som prøver produktet
  Gratis prøvepakker
  Teste verktøy/it-løsning

Kjøpt

  Antall som kjøper et produkt

Lojal

  Antall som kjøper mer enn en gang

Budskapsbærere

  Ansatte, partnere, tilfredse kunder som sprer budskapet om det gode produktet, utilfredse?

Analysen bør foregå over en periode for å kunne måle forbruksmønstre og atferd.
I traktanalysen vil det som være naturlig å kartlegge sterke og svake punkter: Etter kartlegging vil det være logisk å forbedre forløpets svake punkter – der hvor det finnes forbedringspotensialer. Oftest vil den blott gjennomgangen av denne listen få de fleste til å se sine egne svake punkter og mangler.
Det kan evt. vurderes hvorvidt det skal prioriteres en satsning på forløpet sterke punkter før utbedring av de svake punkter.

Erfaringen tilsier dog at kjeden ikke er sterkere enn det svakeste leddet.

Disse har beskrevet trakt-analyse – se hvordan:

Dette er en praktisk inndeling i 4 trin av trakten hvor det beregnes konverteringsrate mellom hvert stadium. Skrevet av Anders Thoresen:

KONVERTERINGSRATER
Spørsmålet er altså – hvorfor forsvinner det kunder mellom hvert av disse stegene? Hvordan sørger du for at andelen som blir med videre, konverteringsraten, er høyest mulig?
Fra potensiell nettkunde til 1. stadium
Sentrale årsaker til at en potensiell kunde ikke kjenner til nettsiden din:
Fra 1. stadium til 2. stadium
Sentrale årsaker til at en som vet om siden din ikke besøker den:
Fra 2. stadium til 3. stadium
Sentrale årsaker til at en som har besøkt siden din ikke kjøper:
Fra 3. stadium til 4. stadium
Sentrale årsaker til at en som har kjøpt én gang ikke kjøper regelmessig:
Årsakene ovenfor er stort sett rasjonelle. En rekke emosjonelle årsaker kan også være årsak til at en kunde faller av underveis.

Les hele artiklen på
Innkjøpsnytt

Brandpoint har større fokus på webstatistikk og benytter google analytics som verktøy. Dette er et gratis verktøy som er veldigt verdifullt å kunne bruke.
De skriver følgende for å markedsføre tjenestene sine:

Webanalysen gir svar på:
Hvor godt representert er nettstedet i søkemotorer, kataloger og andre nettsteder?
Trendmålinger av nettstedets rangering over tid
Er det problemer og mangler på nettstedet som hindrer det i å rangere godt?
Hvordan er konkurrentenes synlighet?
Veien mot maksimal avkastning – hvor er dere?
Vi kan grovt sett kategorisere nettsteder inn i 4 ulike kategorier.
Webstatistikken og webanalysen gir oss gode mål over begge dimensjonene og danner grunnlag for utvikling og forbedring.
1: Nettstedet har lav synlighet og liten avkastning
2: Nettstedet har høy synlighet, men lav avkastning
3: Nettstedet har lav synlighet, men høy avkastning
4: Nettstedet har høy synlighet og høy avkastning

Gå til Brandpoint

Les mer om Mediakoordinators Attrakt-analyse

Definitions of the word «attraction»

OK – let’s clear out the definitions first:
How do we define attraction?
According to the english wikipedia Physical attractiveness is the perception of an individual as physically beautiful by other people. Some aspects of how a person is judged beautiful are universal to all cultures, whereas others are restricted to particular cultures or time periods.

According to Princeton university wordnet we have the following definitions:
Attraction:
# the force by which one object attracts another
# an entertainment that is offered to the public
# the quality of arousing interest; being attractive or something that attracts; «her personality held a strange attraction for him»
# a characteristic that provides pleasure and attracts; «flowers are an attractor for bees»
# drawing card: an entertainer who attracts large audiences; «he was the biggest drawing card they had»

The California Travel Industry Association (CalTIA)
Defines the term as:
A natural or cultural object that encourages travelers to visit.
And the wikibooks tourism glossary says:
A place, event, building or area which tourists want to visit

In the old circus an attraction initially named a circus act having striking effect on the audience thanks to mechanisms. (For example, cyclist running over high walls of a large «basket» without a bottom; a great number of automotive shows, etc) Nowadays this is a long separate act, which can consist of minor acts of various genres with the same theme and principal performer; they are often a whole part of the programme (usually the second one). So says circusland.com

Hi – Let’s create a world attraction

Welcome to mediakoordinator.wordpress.com – this will be my little corner of the nett discussing norwegian communications combined with tourism opportunities.
Where we are heading I don’t know, I for myself would like to see if I could find a way to make more people interact in making an attraction – a site – worth seeing – worth visiting.
At first on the Internet – then for real.
Some where.

May it be a game, a festival, a themepark, a tunnel, a website…

Where do we start?