Opplæring og kurs i bruken av WordPress Blogg.

Hvis du ikke allerede har valgt WordPress – så er sjansen for at du snart gjør det – veldig, veldig stor. Og da vil du sikkert få bruk for opplæring og kurs i bruken av WordPress Blogg.

Moderne kommunikasjon handler nemli  om å være aktivt tilstede der du bør være, og om å være tilgjengelig for de som trenger det.

Med WordPress suverene bloggløsning har du en kommunikasjonsplattform som forener tilgjengelighet og tilstedeværelse online, med brukervennlighet, fleksibilitet og stabilitet for kommunikatører.

Mediakoordinator tilbyr kurs der alle i bedriften stifte bekjentskap med deres nye bedriftblogg.
Som utgangspunkt bør dere i forveien ha fått satt opp en blogg med WordPress.

Vi vil bruke tid på tekniske hjelpemidler for en optimal og godt synlig blogg, din tilgang til bloggingen, strategiske overvejelser og rutiner for god flytt i arbeidet med publisering av innhold.

I første omgang baserer vi oss på din bedriftsstrategi og dine forretningsmål.

Reklame

Ja da. Noen E-sigaretter hjelper med røykeslutt

Jeg ble kontaktet av selskapet bak E-Røyk-merket Smokesmart for en stund siden og de spurt om jeg hadde lyst å prøve deres E-sigaretter mot å dele erfaringer og bistå dem med å bli mer synlige i Norge. Tidligere har jeg jobbet for andre E-røyk produsenter som også har gitt smaksprøver, men effekten og tilfredsstillelse har ikke vært helt optimal.

Jeg har i de seneste par år aldri hatt mer enn to ukers røykepause, men har ikke røyket hver dag i mer enn en to ukers periode heller.

Nå har jeg røyket en pakke SmokeSmart 18 mg Menthol og en pakke 12 mg Classic Tobacco i sirka en måneds tid og er fortsatt røykfri. Jeg har vanlige sigaretter liggende på soverummet og ser dem hver eneste dag. Dem har jeg ikke lyst på.

Min målsetning er å holde meg røykfri som minimum frem til 13. april, dvs i tre måneder.

Det tror jeg jeg får til.

Er Searchme en utfordring til Google?

Er Google gammeldags?

En gang i det oppringte internettets tid var Googles enkle, minimalistiske brukergrensesnitt tjenestens store fortrinn. En av selskapets tidlige investorer mener nå at tiden er inne for å fornye seg.

Engangsbeløp gir ubegrenset musikk
Mark Kvamme fra Sequoia Capital lanserer nå betaprosjektet Searchme, en søkemotor som sorterer søkeresultatene visuelt, noe lignende det Apple gjør i iTunes.

– Etter å ha prøvd Searchme, er det vanskelig å gå tilbake til Google. Den eneste grunnen til at jeg fortsatt gjør det er dekningsgraden, fortalte Kvamme en gruppe investorer på en presentasjon.
Fra sak d. 19. mars på It-avisen.

Investorene bak prosjektet Searchme Inc. mener at det er på tide med en mer visuelt orientert søkemetode. Jeg vet ikke helt om jeg er klar til å svelge denne, men ettersom en stor del av Internettbrukere er dyslektikere vil dette sikkert være en god ide. Jeg synes ideen er super, som et supplement til tekstbasert informasjon. Se demovideo her og kom med din mening.

Med dette som et veldig sannsynlig scenario ser det ut til at jobben til søkemotoroptimaliserer og Internettmarkedsførere blir ennå mer hyggelig og spennende, for da handler det ikke blott om å utvikle sider som er tilpasset algoritmer og tekster, men også om å tilpasse et visuelt tiltrekkende blikkfang til landingsidene sine.

Men egentlig – hvis man skal følge gestaltlovene og overholder de formatregler som er fremkommet ved hjelp av fMRI-teknikken som også Per O. Asplund har skrevet om på Informasjonsdesign.no, så er visuelt design også bare basert på matematikk og geometri. Så statistikere og analytikere forblir vi nok en stund ennå. Uansett om Google eller andre implementerer dette konseptet eller ei.

Denne post er kopiert til nettpilot.no: Er Searchme en konkurrent til Google?

Søk etter et hus eller en bolig til salg i Kalundborg – Danmark?

Mitt gamle barndomshjem skal selges og jeg ønsker derfor å hjelpe til slik at mine foreldre kan bruke en megler som også behersker Internettmarkedsføring. Derfor er jeg nå gått på søkejagt.

Men I DK er det helt bananas med SEO spam og keyword-harvesters og alt mulig ikke relevant for akkurat mitt søk på ordene:
«kalundborg bolig hus»

Prøv selv og kikk f. eks på denne her http://www.skodecentret.info/uy/hus-paa-landet-Kalundborg.html

Er dette relevant for de som søker? Derfor har jeg tagget brukervennlighet under dette innlegget…

Hvor er de danske SEO spam Cops?
Er det slikt her i Norge?

Huset som er til salg kan finnes her http://www.edc.dk/Bolig/Case/?Pid=44120225&res=6b66b854-45a3-45fc-afe9-0906671f7ae5

Teksten som beskriver huset er følgende:

Hvis man kører ud af Kystvejen i Kalundborg, fortsætter denne i Klintedalsvej der går hen over jorden til en landbrugsejendom, der ligger midt i et attraktivt boligområde på Røsnæs. Øverst oppe på kanten af marken ligger denne ejendom med en utrolig smuk udsigt mod øst og syd ud over fjorden og det omgivende landskab. På den anden side af den lille private vej Nobisvej ligger en lille skov, der giver mulighed for dejlige gåture i området. Stor lukket have. Ejendommen er opført i træ og ligger på en sydøstskrånende grund, således at man foran huset går direkte ind i husets underetage og derfra videre op i boligen. Samme underetage gennemgik for 5 år siden en gennemgribende modernisering med samtidig etablering af omfangsdræn. Fjernvarme og Genvex-anlæg.

Følg denne lenken hvis du vil kjøpe huset eller på visning:

Hus i kalundborg – bolig til salg

Videoaktivisme? Video Activity? Et verktøy til gressrøttene

Jeg husker en fantastisk serie med film fra Framtiden i våre Hender som jeg hadde lyst å bruke i et av mine foredrag, hvor fokus skulle være på film som påvirkningsfaktor: Det var fra kampanjen «kjøpefri dag». Jeg trodde den lå på nettet og gikk derfor inn på framtiden.no. Men der finner jeg ikke denne videorekke. Jeg finner den ikke på youtube heller.
Hvor er den? ligger den på en hylle og venter på neste års betalte tv- og kino-reklamekampanje? Eller var det det?
Hvorfor ikke utnytte muligheten som ligger i å bruke viral marketing / social networking
Slik gjelder også med greenpeace som har samlet seg en del videoer gjennom årene. For å kunne se videoen som finnes på greenpeace sine sider må en ha installert enten Windows Media Player, Quicktime, Eller Real Player.
Ved å få sine egen videoplattform vil Framtiden i våre hender og Greenpeace kunne gi alle som ønsker å formidle budskaper videre et konkret verktøy til spredning av idealene. Da har man full kontroll og uavhengighet.
Dette kunne jo utvikles til en form for videoaktivisme – videoaktivitet – video activity?

Stad Skipstull? Om nye og gamle historier

Stad skipstunnel - 12. september 2007 ble det offentliggjort to ulike forslag til trasé for Stad Skipstunnel. Disse skisseres her. Det ene forslaget er gjennom Mannseidet (den korte/gamle løsningen) det andre er mellom Skårbø og Fløde(den lange/nye løsningen)
Gi Kudos til denne saken!
Dette er et innlegg om kommunikasjonen som for tiden utspiller seg omkring prosjektet Stad Skipstunnel. Dette prosjekt har jeg vært tilknyttet som kommunikasjonrådgiver for prosjektforslaget til Stad Skipstunnel – Ny Trasé. Innlegget jeg bringer herunder er sendt i modifisert form til Sunnmørsposten og til nrk.no. Jeg har fulgt prosjektet siden 2004 og synes egentlig at dette er en god historie.:
Hvis du føler at du mangler litt grunnleggende informajon om Stad Skipstunnel så har jeg har jeg min egen dokumentsamling om Stad Skipstunnel – her.

Stad Skipstull? Om nye og gamle historier
Nettstedet stadskipstunnel.no og nrk.no har fredag 14. september lagt en ”nyhet” på sidene sine med overskriften” -Tull å flytte skipstunnelen” . Dette er gjenbruk av en gammel og brukt artikkel fra 21.02.2007 som bringes her. Innlegget som siterer Bjørn Russenes er både besvart og kommentert av prosjektgruppen for Nye Trasé.
Russenes har tidligere mottatt en skriftlig redegjørelse og tilbakemelding på hans kritikk. Det samme har Kystverket og prosjektets relevante aktører – denne tilbakemeldinga offentliggjøres ikke på stadskipstunnel.no eller nrk.no.
Jeg spør: Hvorfor ikke?

Retorikk eller språklig likegyldighet?
Ordlyden ”aksjonsgruppa” er en tydelig misforståelse av ordet ”prosjektgruppe”. Ingen har tidligere benyttet utrykket aksjonsgruppa istedenfor det rette: prosjektgruppa. Dette kan enten tolkes som et bevisst valgt retorisk knep eller manglende språklig kompetanse. Uansett så kan det ikke unngå å få en til å tenke på hvordan en slik person formidler komplekse problemstillinger. Hvis Russenes mener at disse ord ble lagt ham i munnen av en ivrig journalist – så lad gå. Men så må vi være ærlige: slikt forkludrer debatten og fører den av sporet.

Ny Trasé: Kreative nye løsninger på komplekse utfordringer
Etter Bjørn Russenes sine uttalelser til NRK og via http://www.stadskipstunnel.no tilbake i vinteren 2007 har Hans Andreas Hansen videreutviklet mulige løsninger på eventuelle utfordringer. Han har ikke brukt energi på politisk tull og polemik som det var lagt opp til i den nevnte «nyheten».
Dette handler om et fantasifullt og et kreativ løsningsforslag til et ingeniørprosjekt. En faglig utfordring. Ny trase for Stad Skipstunnel bygger på et kreativt tankesett som kan utvikles i takt med utfordringene som stilles.

Tidligere kritikk besvart
I 2001 ble en rapport om Stad Skipstunnel offentliggjort – heri ble det rettet kritikk mot elementer i Ny trasé skissen det så langt er lykkes å komme med løsningsforslag til. Vi takker for den faglige tilliten og det politiske motet som utvises av Kystverket sine representanter ved å gå imot sine tidligere anbefalinger.

Annen kritikk av Ny Trasé
Kritikken som av fagpersoner går ut på at en skipstunnel som er en gruve – ikke vil være det turistene ønsker å se – ja, denne kritikken er til å forstå, det samsvarer ikke med det romantiske bilde av et uberørt Stadland og turisme. Men her forutsettes det fortsatt at man bruker de samme argumenter og henvender seg til samme målgruppe som en tunnel igjennom Mannseidet vil tiltrekke. Når man ikke har turisme eller attraksjonsutvikling som fag, bør man ikke uttale seg om – eller rettere bli referert for å være ekspert på dette område.

Oppmerksomhet og turisme – tenk produktutvikling
Hvis man snur det opp ned så vil utnyttelsen av bergarter, gruvene, de store fjellhaller som kan bygges i en evt. Ny Trasé for å gi plass til skipstunnel gi enorm oppmerksomhet som et enkelt hull igjennom et fjell ikke vil kunne generere. Med de store fjellhaller vil man ha kjempemessige muligheter for å utvikle en opplevelsesturisme som ikke er mulig med Mannseidalternativet. Turismeproduktet vil her kunne bygges på langt flere satser og utvilsomt gi flere perspektiver enn Mannseidet alternativet.

Nye fortellinger – dropp gjenbruk av gamle historier
Storebæltsbroen i DanmarkSe på erfaringene fra tunnelen under den engelske kanalen og se på det danske turisteventyret Storebælt broen. Her vil man kunne lære at turisme ikke bare handler om natur og gamle tradisjoner – men også om ingeniørkunst og moderne historiefortelling. Det er klart forståelig at det ligger en god historie i å fortelle om en 130 år gammel ide til en gangtunnel for frakt af kjerrer som ble til en skipstunnel – det forstår jeg, Men jeg synes også man burde åpne sinnet og tenke på de nye fortellinger og så ellers komme videre istedenfor å gjenbruke både gamle artikler og idéer.

Gjennomfør det beste forslaget – i dialog
Som rådgiver for Stad Skipstunnel Ny Trasé har jeg hele tiden gått inn for at det beste forslaget skulle gjennomføres uansett plassering. Dette har jeg også formidlet til de som jobber politisk med å fremme og synliggjøre Mannseidet forslaget.
Gjennom fortsatt dialog med faglige eksperter og myndigheter har prosjektgruppen bak Stad Skipstunnel – Ny Trasé utviklet skisser, modeller og tall, slik at de til enhver tid stod mål med fakta og en omskiftelig verden og de utfordringene som vi er blitt konfrontert med – på saklig vis. Dette har endelig gitt utslag i en offisiell presentasjon av prosjektet overfor myndigheter og medier. Dette er stas.

Skjerpet konkurranse øker gjennomslagskraft
Er det ikke bedre at diskusjonen tar sats i hvilken tunnel som kan gi mest nytte? Alle perspektiver tatt i betraktning? Mannseidet tilhengerne burde sette større pris på vårt arbeide som har gitt skjerpete konkurransevilkår og som kanskje har resultert i at man sier når og ikke hvis skipstunnelen kommer.
Eller ønsker man fortsatt å gjenbruke gamle historier?
Dette er misbruk av Internett, NRK som kommunikasjonskanal og fylkesgeologen sin faglige stilling.
Fokuser på løsninger – og ikke spill tiden på tull – det kommer det ingen tunnel igjennom Stadlandet av.

Skrevet 17 september 2007
Av kommunikasjonrådgiver Nickolass B. Jensen
Skogvegen 39 A
6150 Ørsta
Epost: jensen@mediakoordinator.no
Tlf 40043101

Søkemotoroptimalisering i bloggen – typiske feil og ekstra tips.

Nå sitter jeg her en mandag og skumleser rss-feeds. Denne morgen er mitt fokus bare på å finne verktøyer, tips og råd om effektiv søkemotoroptimalisering (SEO) og blogging.
Et par relevante tips kommer her fra Searchengineland hvor Stephan Spencer beskriver 12 typiske feilsteg i bloggen hvis man ønsker å drive med 100% søkemotoroptimalisering. Han erkjenner at han ikke selv er 100% feilfri og tilføyer:

Even the top SEOs make mistakes with their blogs

Norske SEO-bloggere, blogg-startere og blogg-rådgivere bør ta et kikk på listen hans – og kopiere den til norsk og egne rutiner – eller rettere: Overføre kunnskapen til kundene.
Les innlegget Twelve SEO Mistakes Most Bloggers Make.
Gi meg gjerne et hint hvis vi du oversetter listen eller synes at jeg bør oversette listen til norske forhold (eller dansk for den saks skyld).

For wordpressbloggere fannt jeg denne her på Dayliseoblog.com, et nettsted med fokus på SEO i wordpress, typepad, blogger og andre blogge plattforme:
5 wordpress plugins that will make readers stay longer on your blog:

Hos Topsecretblogger fannt jeg en lang liste med tips til å øke traffik til bloggen under artikkel-overskriften:
Bloggers Spykit: 40+ places to promote you blog for free

Se også denne posten: 15 måter å utnytte en bedrifts-blogg og mye mer.

Å lage lister er forholdsvist enkelt – det vanskelige er for de fleste å ta seg tid til å følge, gjennomføre og følge opp listen med tips og råd – ikke sannt?
Jeg har selv bare skumlest tipsene – for å videregi dem her – dette er vel typisk for noen – eller?

Er du en av de som har etablert gode SEO-rutiner?
Har du erfaringer med kunder som har lært å blogge etter dine regler?

Dette innlegget er nå kopiert til Nettpilot.no: Søkemotoroptimalisering i bloggen – typiske feil og ekstra tips.

Oversikt over videoplattformer og videodeling steder på Internett

Her er en oversikt og videodelingstjenester
Listen er ikke komplett, så hvis du har lyst å gi meg tips om fler relevante websteder må du veldig gjerne gi en kommentar nederst på siden.

Jeg har ikke kommentert de enkelte videodelingstjenesten selv men benyttet tjenestenes egne ord. Rekkefølgen er tilfeldig – jeg kategoriserer dog Norskspråklige for seg selv

Norske videodelings tjenester – Videoplattformer på Internettet

Dvoted
Er laget på engelsk men er laga for nordiske filmskaperer. Her er noen punkt fra introduksjonsteksta om nettstaden:
Dvoted is a website for young Nordic filmmakers. It offers three main services for you:
1. Upload, watch and discuss films in ARENA
2. Get feedback and advice from professional filmmakers in MENTORS
3. Receive updated news and information on film production, education and festivals in ACADEMY

Hilsen Norge (NRK)
Hilsen Norge ser ut til å være et ikke ferdigt nettsted (finnes bare i betaversjon) og et tv-program. Ideen bak hadde følgende ordlyd: På nettet kan du dele dine videofortellinger med andre, diskutere egne og andres videoer, eller bare se på de forskjellig klippene. I det ukentlige Nrk2-programmet, vil redaksjonen velge ut en del videoer som passer inn i programmet.
Følger du lenken til nettstedet vil du se at NRK ikke akkurat har vært heldige med respons kvalitet eller kvantitet.

TV2 PLAY
Play er TV 2s nettvideotjeneste. Her presenteres videoer fra brukerne og TV 2.
Denne tjenesten virker også uferdig og uten profil eller en styrende hånd. Det er greit med deltakergenerert innhold men det krever fortsatt en form for styring og retningspekende redaktør. Innen rollespillsgenren bruker man begrepet, gamemaster.. Ellers blir laveste fellesnevner reglen.

Norway Live
Norwaylive.no er et levende nettsted med et bredt videoinnhold. Her kan du som er seer skal bli underholdt, og du som aktiv bruker kan publisere dine videoer.
Norwaylive.no er et nettsted for aldersgruppen 13 år og oppover, under denne aldersgrense vil vi oppfordre til at surfing på norwaylive.no skjer sammen med voksne. Her finnes det sentralt styrte aktiviteter som gir utfordringer til brukerne og gir en merverdi: Som kortfilmkonkurransen Superkort som i 2007 var i samarbeide med likestillings- og diskriminerineringsombudet der brukerne laget og leverte film med egen mobiltelefon.(Fokus på rettigheter, deltakelse, anerkjennelse eller respekt, sett i lys av etnisitet, kjønn, alder, religion / livssyn, seksuell orientering og / eller funksjonsevne.) Les om konkurransen Superkort her

Bubblare.no
Norges første videocommunity. Her ser du andres hjemmelagde filmer og laster opp dine egne.
Jo flere som laster opp sine filmer, desto bedre blir Bubblare.no. Og alt er så klart helt gratis.
(Bubblare drives fra Sverige)

snutter.no(VG nett)
Gjør som alle andre!
Her kan du laste opp dine egne filmsnutter og dele dem med hele Norge.
Du kan hjelpe oss med å utvikle snutter ved å laste opp dine egne filmsnutter, se på andres filmer, gi oss dine meninger og synspunkter og utforske mulighetene på tjenesten. Hvem vet, kanskje blir akkurat du Norges neste videostjerne?

Globale videodelings tjenester – Videoplattformer på Internettet

Youtube
Founded in February 2005, YouTube is the leader in online video, and the premier destination to watch and share original videos worldwide through a Web experience. YouTube allows people to easily upload and share video clips on http://www.YouTube.com and across the Internet through websites, mobile devices, blogs, and email.

Revver
A video-sharing platform built the way the internet really works. We support the free and unlimited sharing of media. Our unique technology tracks and monetizes videos as they spread virally across the web, so no matter where your creativity travels, you benefit.
.. the viral video network that pays. We connect video makers and sharers with sponsors in a free and open marketplace that rewards them for doing what they do best.

Daily Motion
Dailymotion is about finding new ways to see and share the world.
What good is a movie, if it’s stuck on your video camera, hard drive or mobile phone…
Open up and show your videos with the world!

Google Video
The world’s first open online video marketplace, where you can search for, watch and even buy an ever-growing collection of TV shows, movies, music videos, documentaries, personal productions and more*.
Just type in your search term (try Google or Hilary Duff) or do a more advanced search (try title:Nike) and we’ll search our archive for relevant results.

Streamload
Streamload, Inc. is a leading media services network that enables people to easily access and share their growing digital media collections at home, from the office, or on-the-go. Consumers use the company’s free and premium MediaMax™ service built on its Open Media Network™ platform to play, organize, share, and store their digital media.

DivX Stage6
Stage6 is the next evolution in digital media. What does that mean? It means we want to improve the experience for finding and viewing good media online. It means having access to high-quality video on the web that actually looks good in full screen, rather than the all-too-familiar choppy, pixilated, low resolution videos we are all accustomed to seeing online nowadays. It means being free to burn backups of our media and take it with us wherever we go.

Myspace
MySpace is an online community that lets you meet your friends’ friends.
Create a private community on MySpace and you can share photos, journals and interests with your growing network of mutual friends!
See who knows who, or how you are connected. Find out if you really are six people away from Kevin Bacon.

Portaler med klar målgruppe og tydeligt definert interesseområde
Her begynder det å bli interessant å se hva som skjer ute i verden – også for skandinaviske organisasjoner.

sportsfishermen.com
Welcome to The Ultimate Fishing Resource! Click here to post your introduction then start posting questions, fishing reports, pictures, tips and everything related to fishing! The site is 100% free and you win a t-shirt for 100 posts.

urbanracer.com
All about Road Racing, drag racing – the pros, races, techniques, tech, advice, and upcoming events.
In depth Coverage, news articles, forum, tips and tricks, buy an sell an more. (utvikles veldig fort våren 2007)

Metacafe.com
Metacafe is one of the world’s largest online video broadcasters with a global audience of 16 million unique visitors (comScore Media Metrix) watching over 400 million videos each month.
Metacafe is the only site that mines the collective wisdom of its audience to filter and surface the most entertaining videos, making it the best place to both watch and distribute high quality video content. At Metacafe, we are completely committed to:
1. Helping viewers quickly discover the best short videos online
2. Empowering the creators of these videos to get exposure, earn money and receive acclaim

Handler din nettside bare om kjøp og salg?

Da bør du kanskje overveie å tenke litt videre:
Kampanje refererer i dag til en pressemelding fra Reuter uten å kommentere ytterligere:

«Innhold på nettet er derfor vel så viktig som andre aktiviteter som å sende email, shoppe og informasjonssøk etter informasjon. Konsumet av innhold står nå for 47 prosent, opp fra 34 prosent i 2003.
….
Studien er tung, og strekker seg over en periode på fire år og utført av Nielsen/Net Ratings.
…det har vært en økning i tiden brukt på levende bilder og nyheter på 37 prosent, mens tiden brukt på søkemotorer som Google har økt med 35 prosent….
Et rikt innholdstilbud på nett og raskere internettlinjer har bidratt til veksten sammen med eksplosjonen av sosiale medier som MySpace og Facebook.»

Dette gir rum for 5 raske foreløpige konklusioner for Internettmarkedsførere:

  1) Levér relevant og målrettet innhold sammen med produktmarkedsføring
  2) Lær å kombinere markedsføring med sosiale medier
  3) Utnytt brukernes tidsforbruk på Google og andre søkemotorer til merkevarebygging, økning av produktkjennskap og salgsutløsende annonsering med effektiv søkemotormarkedsføring.
  4) Levende innhold holder på brukerene.
  5) Søkemotoroptimalisering er veldig viktig

Dette var egentlig ikke noen stor nyhet- men det er greit å få slikt underbygget av kvalitetsinstanser.

HVis du har lest undersøkelsen eller har innspill må du gjerne kommentere den herunder, jeg setter alltid pris på tilbakemeldinger.
Det er litt trist med anonyme besøkende – hvem er du?

Web 2.0 – a waste of time?

I simply had to put this question after reading a blog-line at Lincoln Adams I quote:

Got photos you want to show the world? Upload them to Flickr. For videos, there’s YouTube. For music, there’s Last.FM, iLike, Garageband and so on. For those who like to write, network or blog, we have MySpace, LiveJournal, Xanga, Vox and blah blah blah, ad infinitum. And then of course we have the specialty sites like Twitter and Tumblr and blah blah blah ad infinitum. Good grief. While I admit that all these sites have their uses respectively, it also means you’re investing a whole lotta time and resources on just about everything except your own blog. People may not even come to your site anymore because your content is now available elsewhere, whether on a MySpace server or a YouTube channel or God only knows where else you’ve been going. Web 2.0 then has not only stolen your time and content, it’s taken your traffic too, and with it a chance for monetization.

After reading his post I simply had to respond with the result that I have now spent almost an hour of my precious time down the web2.0 slide – And I haven’t even begun my actual research on the subject wich was my intension for the night. And the subject was Facebook.

Let me share my secret: I do not have a profile on Facebook – wich means that I can’t see what’s going on in there – I can only read about it in other media. Now, dear reader: Read the brilliant and entertaining post in Katies blog at getfreshminds.com before doing anything else.
– and then return to me if you’d like to help us out here.

Please help me to regain lost time:

 • 1) Should I, as a professional webconsultant «join the club» at Facebook, to see and learn, do some field obervation and get my hands dirty, or should I keep the H…out of there, and keep falling down the the big footprints of the web2.0 track, only doing what used to be called desktop-research ( isn’t this ironic?) on the topic – And so you know: I already join the Linkedin party.
 • and

  2) Is Web 2.0 (or Web2.0: Is this also a discussion?) a WASTE OF TIME???

  Please give me som pros and cons.